Aktywni i pomocni RAZEM

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich i Gmina Niemce/Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Aktywni i pomocni RAZEM”

Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 40 osób (30 os. powyżej 60 lat i 10 os. niesamodzielnych) (35 kobiet i 5 mężczyzn) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez:

  1. Usługi opiekuńcze oraz wsparcie indywidualne w tym w miejscu zamieszkania
  2. Zintegrowane usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej dla osób starszych
  3. Funkcjonowanie Klubu Seniora

Wartość projektu wynosi 1 036 893,75 zł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 881 359,69 zł

Wkład własny: 155 534,06 zł

Projekt realizowany w okresie: od 01.03.2021 r. do 31.08.2023 r.