Kategoria: Aktualności

Rozstrzygnięcie Akcja aktywizacja nr 1/2021 rozeznania rynku dotyczącym realizacji usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym oraz aktywizacji edukacyjnej i zawodowej

Rozstrzygnięcie Akcja aktywizacja nr 1/2021  rozeznania rynku dotyczącym realizacji usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym oraz aktywizacji edukacyjnej i zawodowej w ramach projektu: „Akcja Aktywizacja – Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców […]

Czytaj więcej

Akcja aktywizacja nr 2/2021 Rozeznanie rynku dotyczące realizacji usług aktywnej integracji o charakterze społecznym skierowane do podmiotów ekonomii społecznej

Rozeznanie rynku dotyczące realizacji usług aktywnej integracji o charakterze społecznym skierowane do podmiotów ekonomii społecznej   w ramach projektu: „Akcja Aktywizacja – Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców gminy Gościeradów”, Nr: RPLU.11.01.00-06-0024/19, […]

Czytaj więcej

Rozeznanie rynku dotyczące realizacji usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym oraz aktywizacji edukacyjnej i zawodowej

Akcja aktywizacja nr 1/2021  Rozeznanie rynku dotyczące realizacji usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym oraz aktywizacji edukacyjnej i zawodowej w ramach projektu: „Akcja Aktywizacja – Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców gminy […]

Czytaj więcej

Lublin, 18.09.2019 r. Zapytanie ofertowe obejmujące szacowanie wartości zamówienia dotyczącego zakupu materiałów papierniczych na warsztaty artystyczne

w ramach projektu: „Klub Seniora w gminie Niemce”, Nr: RPLU.11.02.00-06-0063/18, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego […]

Czytaj więcej