Rozeznanie rynku nr 1/Roztocze/2023

Rozeznanie rynku nr 1/Roztocze/2023

 data publikacji zapytania: 15.09.2023

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich stosując zasadę rozeznania rynku, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy, którego zadaniem będzie organizacja 1 dwudniowego wyjazdu edukacyjno-integracyjnego w ramach projektu „Aktywny senior w Gminie Konopnica, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

Lipowa 18/67

20-024 Lublin

NIP: 712-32-63-025

 

Biuro Projektu

Frezerów 3,

20-209 Lublin

pokój nr III.18

(budynek Inkubatora Technologicznego)

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

 Zamówienie udzielane jest w trybie rozeznania rynku. 

 III.            OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 Przedmiotem zamówienia jest organizacji 1 dwudniowego wyjazdu edukacyjno-integracyjnego, dla 50 uczestników projektu. Celem wyjazdu jest budowanie relacji, więzi, obserwacji, zachowań poza rodziną, integracja, pobudzenie zainteresowań, nauka zachowania poza domem, kultury osobistej, możliwości spędzania wolnego czasu.

Zadaniem Wykonawcy będzie zapewnienie w cenie każdego wyjazdu następującej organizacji:

 • usługi transportowej między Konopnicą (Kozubszczyzna 93), a miejscem realizacji usługi.
 • koszt wyżywienia/ciepłych posiłków: 1 śniadanie, 2 obiady i 1 kolacja
 • ubezpieczenie NNW uczestników wyjazdu
 • 1 nocleg dla uczestników wyjazdu
 • dowóz do zapewnionych atrakcji i bilety wstępu dla uczestników wyjazdu
 • usługa przewodnik

Zapewnienie atrakcji i zwiedzania w cenie wyjazdu edukacyjno – integracyjnego dla uczestników

1 wyjazdu Roztocze warunki minimalne:

I Dzień:  zwiedzanie Krasnobrodu – muzeum parafialne z ptaszarnią, wieża widokowa, molo na Zalewie Krasnobrodzkim / wypoczynek nad Zalewem Krasnobrodzkim, zwiedzanie Zwierzyńca – wizyta w miejscowym browarze połączona z degustacją wyrobów, Ośrodek Edukacyjno – Muzealny Roztoczańskiego Park Narodowego, barokowy kościół na wodzie pw. św. Jana Nepomucena, Szczebrzeszyn – krótki spacer po miejscowości słynnego z wierszy Jana Brzechwy – chrząszcza.

II Dzień: Zamość – starówka i zoo + zwiedzanie sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy, wyjazd w drogę powrotną, przyjazd w godzinach wieczornych

Nocleg mają się odbywać w warunkach: pokojach 1-3 osobowych przestrzennych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, z osobną przestronną łazienką z prysznicem lub wanną w pokojach, łóżka pojedyncze. Pokoje na standardowym wyposażeniu powinny posiadać pościel, ręczniki, lustro, telewizor. Budynek, w którym odbywałby się nocleg musi być przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Wyżywienie powinno uwzględniać ewentualną dietę uczestników turnusu: cukrzycowa, bezglutenowa, lekkostrawna, bezmięsna itp. Do posiłków podawane są napoje zimne oraz gorące kawa i herbata.

Śniadania/kolacje, jeżeli podawane są w formie szwedzkiego stołu, muszą być urozmaicone, uwzględniając posiłki na ciepło i zimno, z możliwością wyboru nabiału, słodkiego czy wytrawnego posiłku (typu: jogurty, zupy mleczne, musli, jajecznica, kiełbaski, wędlina, sery, pieczywo jasne i ciemne, owoce, warzywa).

Obiady trzydaniowe: zupy, drugie danie oraz deser. Danie powinno składać się z produktów białkowych, najlepiej pochodzenia zwierzęcego (mięso, ryby, ser, jaja, drób) produktów bogatych w węglowodany złożone (ziemniaki, kasza, kluski) oraz dodatków warzywnych (surówki, warzywa gotowane).

W dniu wyjazdu przewidziano śniadanie oraz prowiant na drogę (woda, soki, kanapki, słodki baton).

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu uczestników wyjazdu z Konopnicy w miejsca realizacji wyjazdu oraz powrotu do Konopnicy autokarem.

Podczas transportu autokarem Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. a) zapewnienia autokaru / autokarów dla uczestników wyjazdu wraz z możliwością zabrania bagażu do 20 kg/os.
 2. b) w przypadku awarii technicznej pojazdu/pojazdów w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest podstawić, w czasie umożliwiającym realizację programu studyjnego, pojazd zastępczy/pojazdy zastępcze o takich samych lub lepszych parametrach technicznych,
 3. c) pojazd musi zapewniać miejsca siedzące dla wszystkich uczestników danego wyjazdu. Pojazdy muszą:  być wyposażone w sprawną klimatyzację i nagłośnienie z mikrofonem, być sprawne technicznie oraz posiadać w dniu wyjazdu wszystkie aktualne dokumenty wymagane do przewozu pasażerów, kierowcy muszą posiadać niezbędne uprawnienia do przewozu osób. Transport powinien być zorganizowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
 4. d) zapewnienia kierowców autokaru, którzy posiadają wszelkie uprawnienia do kierowania tego typu pojazdem, świadectwo kwalifikacji na przewóz osób i rzeczy,
 5. e) polisy ubezpieczeniowej autokaru / autokarów,
 6. f) pokrycia wszelkich kosztów związanych z czyszczeniem autokaru /autokarów, kosztów paliwa oraz opłat parkingowych i wszelkich innych kosztów związanych z podróżą np. winietek,
 7. GRUPA DOCELOWA

Uczestnikami projektu będą osoby starsze, w tym osoby z dysfunkcjami z terenu gminy Konopnica, powiat lubelski woj. lubelskie. Są to osoby zamieszkujące  tereny wiejskie, są mieszkańcami gminy Konopnica, mają ukończone 60 lat.

W każdym wyjeździe weźmie udział 50 osób.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od momentu podpisania umowy do 15.10.2023 r., przy czym dokładny termin wyjazdu uzależniony jest od preferencji Uczestników Projektu i zostanie ustalony z Wykonawcą przed rozpoczęciem usługi w terminie zgodnym ze zgłoszoną przez Wykonawcę.

SZCZEGÓŁY ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZENIU

Rozeznanie rynku 1Roztocze2023

 

W wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy ofert na organizację 1 wyjazdu edukacyjno-integracyjnego w ramach projektu „Aktywny senior w gminie Konopnica” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.2 „Aktywne włączenie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, wybrano najkorzystniejszą ofertę przedstawioną przez:

AS-BUS Sp. z o.o. Sp.k

ul. Generała Władysława Sikorskiego 4A, 23-204 Kraśnik

Cena: 20 000,00 zł

Wyłoniony Wykonawca spełnili warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów za przedstawioną ofertę.