Projekt „Młody Obywatel Europy”

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 16 lutego 2012r. została podpisana umowa  na realizację projektu „Młody Obywatel Europy” pomiędzy ECORYS Polska Sp. z o.o.

„ Młody obywatel Europy” to innowacyjny projekt edukacyjny powstały w wyniku współpracy „FRIO” Fundacji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich ,„Helio” Międzynarodowego Stowarzyszenia Animatorów i Koordynatorów oraz Dream Foundation. Oferta skierowana jest do młodzieży w wieku od 18 do 25 roku życia. Głównym celem projektu jest zaktywizowanie społeczne młodzieży . Aktywność społeczna , tolerancja, równość , praworządność oraz promocja postaw aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym to tematy , które należy w przystępny sposób przybliżyć młodemu pokoleniu, gdyż to właśnie ono w przyszłości weźmie odpowiedzialność za losy swojego kraju i kształtowanie życia publicznego .Uczestnicy projektu nabędą szczegółową wiedzę z zakresu obywatelstwa, praw człowieka w Polsce i na świecie, procedur wyborczych, działalności NGO’s w Polsce i na świecie. W ramach projektu zostanie otwarty Punkt Informacji Obywatelskiej, powołany zostanie zespół badawczy , zorganizowane zostanie Forum Edukacji Obywatelskiej, powstaną materiały edukacyjne strona internetowa, odbędą się szkolenia, warsztaty, konferencja oraz wizyty studyjne. Projekt będzie realizowany od 01.03.2012 do 31.10. 2012.
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swisscontribution.admin.ch/poland
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Program promuje społeczeństwo obywatelskie, niezbędne do pogłębienia spójności społeczno-gospodarczej w Polsce, oraz promuje i/lub wzmacnia partnerstwo pomiędzy regionami, instytucjami i partnerami społecznymi w Polsce i Szwajcarii.