Szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z województwa lubelskiego w Biłgoraju

Krótka relacja ze szkolenia z przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w Biłgoraju, które przeprowadziliśmy razem z Instytut Partycypacji Społecznej w dniu 14 stycznia.

W szkoleniu wzięli udział pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Spotkanie poświęcone było przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów systemowych na lata 2014-2015, omówieniu kryteriów dostępu we wniosku o dofinansowanie oraz zakresowi zmian w dokumentach programowych PO KL. Uczestnicy mieli m.in. możliwość omówienia aktualnie obowiązujących wytycznych konstruowania wniosku, zapoznania się z możliwością tworzenia harmonogramu i budżetu dłuższego niż 1 rok.

Na zakończenie szkolenia odbyły się konsultacje indywidualne z doradcami w zakresie wniosków o płatność oraz wniosków o dofinansowanie projektów.

Miło nam było Państwa ponownie gościć.

s ss sss

sxx sx ssss