Szkolenia dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z województwa lubelskiego w Puławach i Chełmie.

W dniu 10 stycznia przeprowadziliśmy szkolenia w Puławach i Chełmie. Spotkania poświęcone były przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów systemowych na lata 2014-2015, omówieniu kryteriów dostępu we wniosku o dofinansowanie oraz zakresowi zmian w dokumentach programowych PO KL. Uczestnicy szkoleń mieli m.in. możliwość omówienia aktualnie obowiązujących wytycznych konstruowania wniosku, zapoznania się z możliwością tworzenia harmonogramu i budżetu na kolejne lata oraz skorzystania z indywidualnych konsultacji z doradcami.

Kolejne szkolenia przed nami, serdecznie zapraszamy.

bb bf bg

bn