Rok 2013 – Europejskim Rokiem Obywateli

Rok 2013 jest Europejskim Rokiem Obywateli !!!

Parlament Europejski ustanowił rok 2013 Europejskim Rokiem Obywateli. Przez cały rok mają być organizowane akcje wyjaśniające prawa, jakie przysługują obywatelom. Będzie to dotyczyło szczególne tych, którzy decydują się studiować, pracować, zakładać biznes lub planują otrzymywać emeryturę w innym państwie członkowskim. Dzięki temu ma wzrosnąć świadomość praw związanych z europejskim obywatelstwem.

Dlaczego rok 2013 ? Otóż wówczas przypada 20 rocznica ustanowienia obywatelstwa UE. Wielu z nas jest często nieświadomych praw, które przysługują nam z racji przynależności do UE, dlatego też zamiarem Parlamentu Europejskiego jest edukowanie społeczeństwa a szczególnej mierze ludzi młodych.

Więcej informacji znajdziecie pod podanym linkiem :
http://ec.europa.eu/…/european-year-of-citizen…/index_en.htm